Company Details

 

Globtour Event d.o.o., turistička agencija

Carlson Wagonlit Travel partner u Hrvatskoj

Sjedište: Trg Nikole Zrinskog 1/I, 10000 Zagreb

Voditelj poslova: Vesna Pritchard

Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja: Predsjednica uprave, Društvo zastupa samostalno i pojedinačno

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

Kontakt:

e-mail: info@globtour.hr

tel: 01/4881-108

fax: 01/4881-119

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak

08h-16h

MBS: 080238927

PDV broj: HR93712633315